Creative Dream Design Bahleda PDF Tlačiť E-mail
Creative Dream Designa Bahleda CDDB je malé súkromné štúdio, ktoré poskytuje svojim klientom široký rozsah grafických, dizajnérskych a počítačových služieb. Podľa poskytovania jednotlivých služieb, CDDB štúdio je nasledovne štrukturalizované:

Web CDDB štúdio sa zaoberá poradnou činnosťou a tvorbou statických a dynamických webových stránok. Náročnejším klientom ponúkame realizáciu svojich stránok prostredníctvom redakčného systému. Zabezpečujeme aj pravidelný servis a aktualizácie obsahu webových stránok.

Grafik CDDB štúdio poskytuje grafické služby pre zákazníka, či už úpravu fotografií, návrh reklamných banerov, plagátov, alebo tvorbu vizitiek a iných reklamných materiálov.

PC CDDB štúdio
sa venuje pravidelnému aj poruchovému servisu počítačovej techniky, inštalácie počítačov a notebookov. Venujeme sa aj poradenským službám pri nákupe kancelárskej počítačovej techniky. Zabezpečujeme poradenské služby pri výbere internetového poskytovateľa služieb podľa jeho lokality, a následne zabezpečujeme pripojenie do Internetu.

Press CCDB štúdio poskytuje komplexné služby pri tvorbe reklamných letákov a prospektov, firemných brožúr a katalógov, obecných a firemných novín, informačných buletinov. Zabezpečujeme nielen komplexné grafické spracovanie podkladov, ale aj zalamovanie textu a finálnu úpravu novín. Svojim klientom tiež poskytujeme poradenské služby pri výbere tlačiarne.