Web CDDB štúdio PDF Tlačiť E-mail

Svojim zákazníkom (podnikateľom, malým firmám, obciam, inštitúciám či súkromným osobám) ponúkame komplexné služby pri tvorbe webových stránok:

 • konzultácia so zákazníkom pri výbere domény a jej registrácia,
 • konzultácia so zákazníkom pri výbere hostingu a jeho zabezpečenie,
 • výber riešenia webovej stránky a jej realizácia,
 • grafický návrh webovej stránky,
 • pravidelný servis webovej stránky,
 • aktualizácia obsahu webovej stránky,
 • školenie pre prácu s redakčným systémom, úprava textu, grafických materiálov,
 • štatistické údaje návštevnosti stránky.

Registrácia domény

Na základe konzultácie s klientom odporučíme výber domény (napr. .sk, .com, .eu) a jej meno. Meno domény je súčasť firemnej identity, a preto jej výberu treba venovať zvýšenú pozornosť. Registráciou mena domény si zabezpečíte svoj priestor na internete, podobne ako pri zápise mena firmy do obchodného registra, alebo pri registrácii ochrannej známky.

WebHosting

Prostredníctvom konzultácie s klientom spracujeme návrh na web hostingový balíček služieb. Na základe požiadaviek klienta vyberieme poskytovateľa web hostingových služieb. Pri výbere web hostingu, čiže fyzického miesta pre uloženie webovej stránky, sa riadime nielen samotnou cenou web hostingu, ale aj bezpečnosťou pred napadnutím hackermi, spoľahlivosťou a dostupnosťou servera, možnosťou zálohovania dát, hot-line podporov, non-stop monitorovanie a pod.

Výber riešenia webovej stránky

Svojim zákazníkom ponúkame najmodernejšie webové technológie, vďaka ktorým si môžu podnikatelia či malé firmy vytvoriť vlastnú prezentáciu svojej firmy na internete. Pre svojich zákazníkov vytvárame optimálne riešenie:

 • optimalizujeme grafiku, aby sa informácie na stránke rýchlo načítali a jej návštevníci boli spokojní,
 • ponúkame príjemný webdizajn, prehľadný vzhľad stránky, na ktorej sa ľahko orientuje, čo je zárukou dostupnosti informácií,
 • ponúkame možnosť vlastného spravovania obsahu web stránky po jej vytvorení prostredníctvom definovaných užívateľských kont pomocou redakčného systému,
 •  zabezpečujeme pomoc pri vzniknutých problémoch.

Grafický návrh webovej stránky

Prvý dojem zohráva významnú úlohu pri rozhodovaní sa potenciálnych zákazníkov či iných návštevníkov stránky. Príjemný, pútavý a nerušiaci grafický dizajn je zárukou kvality. Na základe konzultácie s klientom vyberieme štruktúru, farby textu a pozadia stránky, jej funkčné prvky a vytvoríme hlavný banner stránky. Pokiaľ je náš klient s grafickým dizajnom spokojný, vytvoríme šablónu pre jeho stránku. Grafický návrh je možné kedykoľvek upraviť na žiadosť klienta.

Pravidelný servis webovej stránky

Vysoká spoľahlivosť stránky si vyžaduje štandardný servis v určitých cykloch. Jedná sa predovšetkým o pravidelnú kontrolu funkčnosti stránky, odhaľovanie potenciálnych problémov, sledovanie štandardov pre tvorbu webových stránok a uplatňovanie nových funkcií s vývojom nového softvéru, prispôsobovanie kódu stránky podľa najnovších špecifikácií, tak aby bola stránka optimalizovaná pre všetky najpoužívanejšie webové prehliadače. 

 Aktualizácia obsahu webovej stránky

Svojim klientom ponúkame aj možnosť pravidelnej aktualizácie obsahu webovej stránky, editáciu a vkladanie textu, úpravu fotografií a grafických materiálov. Táto možnosť je určená hlavne pre firmy či organizácie, ktoré neaktualizujú často svoj obsah a nemajú k dispozícií dostatočne kvalifikovaného vlastného zamestnanca, ktorý by spravoval obsah.

Školenie

Ak sa klient rozhodne pre vlastnú správu obsahu stránky, zabezpečíme pre neho potrebné školenie. Naučíme ho pracovať s redakčným systémom, ako vkladať text, obrázky, tabuľky, ako vytvoriť a spravovať fotogalérie. Poučíme ho o všeobecných pravidlách pre tvorbu web stránok, poukážeme na najčastejšie chyby a nedostatky pri tvorbe stránok. Budeme ho aktuálne informovať o zmenách štandardov pre tvorbu webových stránok.

V prípade stránok verejných inštitúcií, vyškolíme správcov obsahu webovej stránky, aby napĺňali obsah stránky podľa platnej legislatívy, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Štatistické údaje návštevnosti stránky

Vďaka rôznym štatistickým údajom si klient môže sledovať mesačnú, týždennú, dňovú či hodinovú návštevnosť jeho stránky. Na základe týchto údajov poskytujeme klientovi rôzne analýzy, poprípade odporúčania.